قناری گلستر


قناری یورکشایر


قناری فری پاریسیقناری فری فیورینو


قناری فری جنوب هلند


قناری فری شمال هلند


قناری فری ماکیج

 قناری فری میلانی


قناری فری پادوا

 


قناری فری سوئیسی


 قناری گلستر


قناری رسمی بلند

 

قناری رسمی بلند

 

قناری رسمی بلند


قناری جیبوسو 


قناری نورویج

 


  قناری فنسی

 

 

قناری بوردر فنسی

 


قناری اسکات فنسی


قناری فایف فنسی

 

 


قناری لیزارد


قناری قرمز

 


 قناری جیور


قناری آمریکایی

 

 


قناری هوزو ژاپنی


قناری واتر اسلگر


قناری بلژیکی


قناری رولر


قناری تیمبرادو اسپانیایی


قناری یورکشایر
تاريخ : شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ | 14:16 | نویسنده : علیرضا |