قفس قناری

از آنجایی که قناری ها نیاز به فضای بزرگ دارند ، قفسی که انتخاب می کنید باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد قفس هایی را که کوچک بوده و فضای کمی دارند انتخاب نکنید زیرا  برای سلامتی وی مخصوصا پرهایش مضر خواهد بود . پرنده ه باید در داخل قفس براحتی حرکت داشته و قادر به جهیدن و بال زدن باشد .

فاصله ی زیاد بین میله ها سبب می شود تا پرنده از لایه ی میله ها خارج شود . در قفس قناری باید به انداز ه ی لازم بزرگ باشد تا صاحب پرنده به راحتی بتواند پرنده را خارج و یا داخل کند . بهتر است که در بصورت افقی به طرف خارج باز شود . استفاده از در هایی که به صورت عمودی باز و بسته می شود توصیه نمی شود جنس قفس بهتراست از نوع فلزی باشدزیرا قفس های چوبی محل مناسبی برای تجمیع انگل هایی مانند جربها هستند . قفس هایی با میله های برق قفس هایی با میله های براق ، بدلیل انعکاس نوری که ایجاد می کنند باعث ناراحتی چشم قناری شده و علاوه بر این دید پرنده را نیز دچار مشکل می سازند . این ظروف باید به دوراز میله های باشندکه برای نشستن پرنده درداخل ققفس قرار داده شده است زیرا درغیراین صورت مدفوع پرنده به داخل آبخوری ودانخوری ریخته وبا  عث آلوده شدن آنها خواهد شد

در مورد محل قفس بهتر احداقل در ارتفاع دو متری از سطح زمین باشد . از قرار دادنقفس روی زمین خودداری کنید . قفس نباید در مقابل جریان هوای سرد قرارر بگیرد . محل نگه داری قناری باید در جایی باش که پرنده از هوای تمیز و عاری از آلودگی و گرد و غبار بر خوردار باشد . این مکان طوری باشد که وی از تابش آفتاب بهره مند بوده و در عین حال درمعرض تابش شدید آن نیز نباشد           


تاريخ : سه شنبه هفتم تیر ۱۳۹۰ | 12:32 | نویسنده : علیرضا |